Bijelo Polje

 

B3a

Bijelo Polje
B12IMG_2863

Crkva Svetog Nikole
Church of Saint Nicholas
D32_MG_3632

Ikonostas
Iconostasis
F18_MG_3673

Ikone
Icons