Danilo Dimitrijević

DANILO DIMITRIJEVIĆ slikar, rođen u Risnu početkom 18. veka. Jedan od četvorice sinova bokeljskog zografa Dimitrija. Slikarstvo je učio kod oca, u Risnu. O Danilu se gotovo ništa ne zna. Do danas nije sačuvano ni jedno njegovo potpisano ostvarenje. Jedini podatak o Danilovom bavljenju slikarstvom nalazio se u priložničkom natpisu iznad ulaznih vrata crkve Svetog Nikole u selu Glavati u Donjem Grblju, koja je porušena početkom XX veka. Pored imena priložnika, u natpisu je pomenuto da je Danilo u ovoj crkvi izveo freske 1757. godine. To sigurno nije bilo jedino Danilovo delo jer činjenica da mu se poverilo živopisanje jedne crkve govori u prilog da je bio poznat i tražen slikar. Držeći se zograske skromnosti, ili nije potpisivao svoja dela, ili nije imao sreću da neki od potpisanih radova dospe do naših dana. Verovatno da među mnogobrojnim ikonama koje se ne mogu pripisati ni jednom poznatom bokokotorskom slikaru ima i Danilovih.