O projektu

WWW.BOKOKOTORSKASLIKARSKASKOLA.RS

Sajt sa kompletnom dokumentacijom ikona sadrži preko 13 000 fotografija. Videćete gde su lokacije i kako do njih stići. Posetite naselja, crkve, manastire, riznice, galerije i muzeje u kojima se nalaze ikone snimljene sa puno detalja da bi bile zanimljive ljubiteljima i omogućile istraživanje stručnjacima. Ikone je najlepše videti u crkvama na ikonostasima za koje su slikane. Veliki deo ikona iz Boke i Grblja, odlično konzerviranih i restauriranih posle velikog zemljotresa 1979. godine nije se vratio u crkve. Mnoge još uvek čekaju na obnovu. Najveći broj ikona je nepotpisan i nedatiran. Dokumentacija je prilika da se vide sve ikone, uživa u slikarskom majstorstvu, otklone mnoge nedoumice oko autorstva i vremena nastanka… Snimanje traje od 2005. godine i još uvek nije okončano. Ostalo je samo  nekoliko nesnimljenih ikona. neke ikone su prvi put snimljene i predstavljene u ovoj fotodokumentaciji. Autor je svojim malim znanjem i iskustvom mnoge legende detaljnije i preciznije obradio u isčekivanju da to urade pravi znalci. Beskrajno je zahvalan svim divnim ljudima koji su na bilo koji način pomogli ovaj projekat jer bez njhove dragocene pomoći ovaj posao ne bi valjano obavio.

Glavni fotograf: Aleksandar Milosavljević
Autor, jedini finansijer, drugi fotograf: Aleksandar Rafajlović
Saradnica na obradi fotografija: Vesna Rafajlović
Izrada sajta: Nikola Rafajlović
2014/15.

 

WWW.BOKOKOTORSKASLIKARSKASKOLA.RS

The site with the complete icon documentation contains over 13.000 photographs. It shows locations and offers instructions on how to reach them. Visit the places, churches, monasteries, crypts, galleries and museums which house the icons that were filmed; lots of details, which admirers might find interesting and researchers useful, were taken.Icons are best seen in churches, on their original iconostasis. A large number of icons from Boka Kotorska and Grblje, expertly conserved and restored after the great earthquake of 1979, have never been returned to the churches. Many still await renovation. The largest number of icons bears no signature or date. The documentation presents an opportunity for all icons to be seen, artistic workmanship to be enjoyed, numerous uncertainties concerning authorship or time of origin resolved….. The filming which started in 2005 is not completed yet. Only a few undocumented icons remain. Some icons were filmed, and are now presented, for the first time in this photo-documentation. The author, with his limited knowledge and experience, edited a lot of legends while waiting for experts to deal with them. He is boundlessly grateful to all the wonderful people who helped the project because without their valuable help this job would not be properly done.

Chief photographer: Aleksandar Milosavljević
Author, sole financier, second photographer: Aleksandar Rafajlović
Assistant photo editor: Vesna Rafajlović
Site production: Nikola Rafajlović
2014/15